www.kozioleczek.eu

Szopki włoskie z Trydentu w Krakowskim Sanktuarium £agiewnickim
Powrót do listy albumów